Wie zijn wij?

ArtSodi is een duo gepassioneerde restaurateurs. In 2006 zijn we afgestudeerd aan de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten te Antwerpen en hebben we een master diploma op zak in de conservatie en resatauratie van schilderijen. Sinds het behalen van onze diploma's hebben we elk onze weg afgelegd en verschillende specialisaties gevolgd.

Intervieuw van Sophie op erfgoeddag 2017 

door Ines Watté, studente Journalistiek aan Arteveldehogeschool

Dietmar Vanneste
 

Na deze boeiende opleiding doet Dietmar werkervaringen op in het museumdepot en het Museum voor Schone Kunsten te Antwerpen. Na deze ervaring is hij werkzaam als freelancer in verschillende gevestigde ateliers. Uiteindelijk richt hij zijn eigen restauratieatelier op in Aalter.

Sophie Lauwereins
 

Sophie verdiept zich, na de studies, in het restaureren van papier aan het Institut Diederot te Brussel en doet ervaring op in verschillende ateliers. Daarna werkt ze in het René Magritte Museum te Jette waar ze verantwoordelijk is voor de preventieve conservatie van de tentoongestelde documenten van het museum. Ze richt een VZW op en organiseert verschillende tentoonstellingen om populaire kunst te promoten.

Art SoDi Atelier
 

De nood om uit te breiden is er. Sinds de zomer 2015 is ons atelier gevestigd in een oud klooster in Erwetegem. Conservatie en restauratie van kunstwerken is een moeilijk beroep dat een brede vakkennis vraagt en dat alleen door daartoe opgeleide restaurateurs mag worden uitgeoefend. Daarom staan we ook sterk achter onze samenwerking. De verschillende specialiteiten en ervaringen worden gedeeld om een verzorgd en aangepaste behandeling te bieden aan elk kunstwerk. Ethiek en deontologie zijn heel belangrijk voor ons. We restaureren met de fundamentele principes: Leesbaarheid, reversibiliteit en minimale interventie.